webkwestie - webquest

illegale houtkap van oerbossen

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Inleiding

Het kappen van hout gebeurt op vele plaatsen in de wereld. Deze webkwestie gaat over het illegaal kappen van bomen in andere landen.

  • Wat is illegaal hout.

  • Wat zijn gevolgen voor de mensen, dieren en het milieu.

  • Wat kunnen we doen tegen de illegale houtkap.

De school wil graag dat de ouders ook nadenken over welk hout ze kopen. En over wat ze kunnen doen om het milieu een handje te helpen.

Daarom gaan wij in deze web­kwestie een folder maken waarin staat wat illegale houtkap is en wat de gevolgen ervan zijn.