webkwestie - webquest

illegale houtkap van oerbossen

Afbeelding van Richard Mcall via Pixabay

Straks kun je deze aap alleen nog op een foto zien. Hij heeft de oerbossen nodig om te kunnen leven. Geef jij hem zijn huis terug?

Opdracht

Oerbossen niet belangrijk?

Actie!!!

De afgelopen jaren is het snel bergafwaarts gegaan met onze natuur. De oerbossen die al eeuwen lang een woonplaats zijn voor allerlei soorten dieren dreigen te verdwijnen. Mensen gebruiken het hout uit deze bossen voor hun mooie spullen. Ze houden geen rekening met de natuur.

Nu is het tijd voor ACTIE!!! Je bent een poosje geleden lid geworden van een organisatie die zich bezig houdt met het behoud van oerbossen. Je staat er helemaal achter, maar eigenlijk wil je ook nog wel iets meer doen!

Je wordt gevraagd een folder te schrijven die je bij jou op school en in de buurt uit kan delen. Om deze folder te kunnen maken heb je allerlei belangrijke gegevens nodig over de oerbossen.

Je gaat proberen in je folder antwoorden te geven op vragen die mensen kunnen hebben als het over oerbossen gaat. Je zoekt antwoorden op de vragen die bij het onderdeel ‘verwerking’ staan. Schrijf dan op één blaadje in eigen woorden de informatie die jij over de oerbossen hebt gevonden.

Ten slotte zoek je nog mooie plaatjes van Oerbossen en de bewoners ervan op het internet. Daarna typ je de vragen en antwoorden netjes over in Word. Als je ondertussen belangrijke dingen tegen komt dan mag je die erbij plakken.

Zorg ervoor dat je folder niet meer dan drie bladzijden heeft!!!