webkwestie - webquest

illegale houtkap van oerbossen

Werkwijze

Het wordt nu tijd om tot actie over te gaan!!

We gaan ons verdiepen in het illegale kappen van hout.

Je bekijkt de verschillende bronnen op internet en gaat op zoek naar:

  • Wat is illegale houtkap?

  • Waarom wordt er illegaal hout gekapt?

  • Door wie wordt er illegaal hout gekapt?

  • Waar wordt er illegaal hout gekapt?

  • Wie zijn de bewoners en worden bedreigd?

Geef aan waarom en wat er gebeurt als we zo doorgaan.

Geef een oplossing voor dit probleem.

Op de volgende pagina lees je hoe je aan antwoorden op deze vragen komt.

Als je alles gevonden hebt, ga je een folder maken. Het mogen niet meer dan 3 pagina’s worden. Misschien kun je niet overal evenveel over schrijven. Je kunt dan kijken of je van een ander punt iets meer kan vinden. Maak gebruik van plaatjes, dan ziet het er vrolijk uit. Gebruik ook kopjes, zo wordt de folder overzichtelijk. Bedenk goed dat je samen aan deze opdracht werkt. Het is dus belangrijk dat je met elkaar afspreekt hoe de folder er uit moet komen te zien en wie wat gaat doen.

Vergeet niet bij beoordeling te kijken.