webkwestie - webquest

illegale houtkap van oerbossen

Leerkracht

 • Titel: Oerbossen

 • Onderwerp: Illegale houtkap

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep 7,8 / klas 5 en 6

 • Vakgebieden: Aardrijkskunde

 • Uitvoering door: Tweetallen

 • Tijdsinvestering: 3 lesuren of één projectmiddag.

 • Opbrengst: Een folder met daarin informatie over illegale houtkap en alternatieven.

 • Leerpunten:

   • De motieven voor illegale houtkap.

   • De gevaren van illegale houtkap.

   • Alternatieven voor illegale houtkap.

   • Overtuigen, een mening onderbouwen.

 • Een folder verzorgen waarbij gelet wordt op zowel inhoud als presentatie. Extra materialen die nodig zijn: Karton, plaatjes, boeken, lijm, scharen etc.

 • WebQuestmaker: Tinie van der Vinne, Erik Wolters, Peter Hindriks

 • Voor vragen, opmerkingen en verbroken links: klik hier.

 • Trefwoorden: oerbos, tropisch regenwoud, ontbossing, houtkap, duurzaamheid, duurzaam hout, Amazonewoud, jungle, oerwoud, rimboe, erosie, klimaatsverandering, overstroming, palmolie, broeikasgas, soja, Indonesië, Congo

Tips:

 • Plaats de webkwestie in een projectweek waar aandacht is voor milieukwesties.

 • Begin de webkwestie gezamenlijk met de hele klas en verken alvast het onderwerp door een onderwijsleergesprek.

 • Maak duidelijke afspraken over tijden, werkwijze, materialen e.d.

 • Zorg voor voldoende materialen (karton e.d.)

 • Vorm zelf de tweetallen waarbij u sterke en minder sterke leerlingen laat samenwerken.

 • Zorg voor tussen-evaluaties en een heldere eindevaluatie.

 • Laat leerlingen gerust kritisch naar hun eigen werk(wijze) kijken. Waar liggen er nog verbeterpunten?

 • Een positief opbouwend klimaat is altijd belangrijk, maar zorgt ook zeker hier voor een gemotiveerde werkhouding.